lyric forgotten.

呢個 post 原本係一首歌既歌詞,我剛剛搭升降機時作的。

但是,買買下食送,完全把 melody 忘了,只記得歌詞三句。

” are you not entertained? are you not entertained? are you not entertained enough? ”

唔記得左點唱,只係記得首歌的 concept 係講教會過度市場化、商品化、娛樂化的。

講到信徒很多時對聚會的評價就只是「悶/唔悶」或是開心與否,沒有想到究竟返來教會係為乜?

身為傳道,要描寫這樣的情況實在不難,因為這情況很普遍,例如俯拾皆是。

問題是,我忘了那個melody.

空心巨獸TVB

近來多回娘家吃飯,變相多了看TVB,多了看東張西望。

電視每晚都找來電視台的高層、老臣子、死忠演員來撐場,其口徑一致,說歡迎其他競爭者,但TVB一哥的地位,是不會動搖的」。一時,又找來一些老演員來打溫情牌,說自己和TVB有甚麼甚麼感情,說自己不會離巢。

說穿了,其實是TVB這個空心大老倌自己受不了,在自己的地盤自吹自擂,此地無銀。愈是講「無問題」,就愈覺得有問題,愈提起,就讓我覺得他們愈介意。這是何等的虛怯呀。愈講,愈討厭。你自己台留不住員工伙計是你們自家的事,我好歹也是你的觀眾,不要給我看到你們舔傷口,好嗎?

他們的思想,仍然以為自己是影響著潮流的大台,是人皆向之仰首的娛樂圈班霸。可憐哦。